مقدمه

هر تمدنی‌ که‌ در تاریخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتنی‌ بر مطالعه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمین‌ باستانی‌ ایران‌ یکی‌از گهواره‌های‌ تمدن‌ بشری‌ بوده‌ است‌، آثار باقی‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ایرانیان‌ در هنر، ادبیات‌، موسیقی‌،علم‌ و کشورداری‌ به‌ درجة‌ بالایی‌ از مدنیت‌ رسیده‌ بودند، دانشگاه‌ معروف‌ گندی‌ شاپور (جندی‌شاپور) و تخت‌جمشید که‌ هر بیننده‌ای‌ را شگفت‌زده‌ می‌کند از دلایل‌ و شواهد آن‌ است‌ ، کتاب‌ زرتشت‌ (مواعظ‌ سه‌ گانه‌ پندار نیک‌،گفتار نیک‌، کردار نیک‌) و کتاب‌ معروف‌ مانی‌ بنام‌ ارژنگ‌ نقاشی‌ها و ادبیات‌ زیبای‌ آن‌ نشان‌ دهندة‌ عجین‌ شدن‌،فرهنگ‌ و ادبیات‌ مکتوب‌ با روح‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ است‌.

9700 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

عنوان کامل : روشهای علمی آشنا سازی کودکان با  پژوهش

تعداد صفحات : 158

دسته : روش تحقیق


فهرست مطالب

عنوان                                                                                             

فصل اول :‌مقدمه

۱- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی

منابع فصل اول

فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود
۲- نگاهی تاریخی
۱-۲- آئین مدرسی مانع کنجکاوی علمی
۱-۱-۲- سنت گرایی و یکسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی
۳-۲- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش 
۱-۳-۲- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده
۲-۳-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده   
۴-۲- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی 
۱-۴-۲- روش تدریس قالبی
۲-۴-۲- تعلیم و تربیت نقلی
۳-۴-۲- تعلیم و تربیت بانکی
۴-۴-۲- فقدان روح پرسشگری 
۵-۴-۲- مطرح نشدن مجهولات 

۶-۴-۲- روش تدریس معلم محوری
۷-۴-۲- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس 
۸-۴-۲- وضع نامطلوب کتابخانه‌های مدارس
۹-۴-۲- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان  
۱۰-۴-۲- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی 
۵-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی  
۱-۵-۲- ترویج روحیه اکتشاف و مشاهده‌گری
۲-۵-۲- روش تعلیمی حل مسأله
۳-۵-۲- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شکل‌گیری رشته‌های علمی
۴-۵-۲- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان
۵-۵-۲- دادن کار پروژه‌ای به دانش‌آموزان 
۶-۵-۲- توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها
۷-۵-۲- اجتناب از مطالعه بی‌هدف
۸-۵-۲- مدرسه و نماد هویت پژوهشی 
جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود

منابع فصل دوم
منابع فارسی 
منابع لاتین 

فصل سوم : چارچوب نظری

۱-۳- نظریه گشتالت  
۲-۳- نظریه میدانی  
۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی
۴-۳- نظریه انتقادی و دیالکتیکی  
۵-۳- نظریه سیستمها 
۶-۳- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش 
۷-۳- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش
۸-۳- چارچوب نظری 

منابع فصل سوم

9700 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید