چکیده :

از زمانیکه وسایل الکترونیکی بخشی از زندگی روزمره شده اند، قسمت عظیمی از بازار قطعات الکترونیک قابل راه اندازی با باتری را ایجاد کرده اند. رگولاتورهای ولتاژ با افت ولتاژ پایین (LDO) بخش مهمی هستند که فراهم کننده منابع تغذیه ثابت DC برای قطعات دیگر هستند. توان کمتر،نویز کمتر وپایداری بالا ویژگیهای مطلوب یک LDO هستند.
تحلیل جزیی بر روی طراحی LDO های CMOS و طراحی های دو جبران ساز متفاوت در LDO ها در این مقاله ارایه شده است.نتایج تجربی مقایسه طراحی های صورت گرفته برای رگولاتورهای ولتاژ با افت ولتاژ پایین و توان کم جبران سازهای قابل برنامه ریزی و LDOهای جبرانساز موجود نیز بیان شده است.