مقدمه

«خداوند وقتی انسان را آفرید از روح خود در آن دمید.» (سوره مبارکه الحِجر، آیه ۲۸).

این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می‌شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می‌داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می‌شود که در آن افراد نه کاری انجام می‌دادند و نه در خواب بودند.

10000 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

 البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه‌های تربیتی جوانان محسوب می‌شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می‌گیرند. واضح است که کم توجهی به این موضوع موجب می‌شود که افراد نتوانند اوقات بیکاری خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپری کنند و از نقش سازنده ای که این ساعات در پرورش شخصیت و تکمیل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. یکی از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژی جوانی می‌باشند که این انرژی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

10000 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

عنوان کامل : بررسی رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعیت

تعداد صفحات : 93

دسته : روش تحقیق


فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

۱-۱: بیان مسأله

۱-۲: اهداف تحقیق

۱-۳: فرضیه‌های تحقیق

۱-۴: سئوالهای تحقیق

۱-۵: ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۶: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهشی

فصل دوم 

پیشینه پژوهش

مقدمه

۲-۱- پیشرفت تحصیلی : تعریف، معیارها و عوامل تأثیر گذار

۲-۲- معیارهای پیشرفت تحصیلی

۲-۳ تعریف بهزیستی و مولفه‌های آن

۲-۴- ویژگی‌های افراد شاد

۲-۵ رویکردهای نظری به بهزیست

۱-۲-۵- دیدگاه لذت گرایانه

۲-۲-۵- دیدگاه شناختی

۳-۲-۵- دیدگاه‌های اهداف و ارزش‌ها 

۴-۲-۵- دیدگاه مقایسه‌های اجتماعی

۵-۲-۵ دیدگاه سازگاری

۶-۲-۵ الگوی چند بعدی ریف

۷-۲-۵- الگوی ویسینگ و وان ادن

۲-۶-  روش‌های ارزیابی بهزیستی

۲-۷- عوامل و همبسته‌های بهزیستی

۲-۸ : مبانی نظری مدیریت زمان

۲-۹: مبانی نظری اوقات فراغت

۲-۹-۱:مقدمه

۲-۹-۳: اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

۲-۹-۴: اوقات فراغت از نظر فیلسوفان و جامعه شناسان روسی

سابقه علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور 

10000 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید