چکیده :

در این مقاله روش تکمیلی بر اساس ارزیابی قابلیت مورد اطمینان و بهبود تصمیم های پراکنده D-J ارائه شده است حالت آماده به کار در بهره برداری از DJ برای این منظور در نظر گرفته شده است قابلیت اطمینان از سیستم ، با توجه به بهینه سازی در شکست در هر یک از بخشهای با محدودیت های زیر مواجه است .

  • نرخ شرکت و یا تعمیر و شاخص های قابلیت اطمینان
  • مشتری و انرژی یعنی SAIDI و AFNS تکامل ویرایش  DE در بهینه سازی PSO  و هماهنگی PSO بر اساس توسعه الگوریتم های محاسباتی بوده اسیت طراحی و توسعه در یک سیستم توذیع نمونه اجرا شده است.

کلمات کلیدی : سیستم توذیع: شاخص قابلیت اطمینان ، نرخ خراب، مدت تعمیر ، تکامل دیزاینس PSO


دانلود رایگان مقاله


عنوان انگلیسی مقاله: Reliability evaluation and enhancement of distribution systems in the presence of distributed generation based on standby mode
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله ارزیابی قایبلیت اطمینان و بهبود سیستم توزیع در حضور تولید پراکنده براساس حالت آماده به کار 
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 26


ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

25000 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید